Sunday, June 28, 2009

Jemaah Islam

Ciri-ciri Jemaah Islam

1. Dasar perjuangan tersebut ialah Islam

2. Perlembagaan, rujukan dan panduan hidup yang utama adlah Al Quran dan As-Sunnah (Rabbaniah)

3. Jemaah yang mempunyai sifat-sifat hizbullah

4. Terbina jemaah itu adalah atas kesedaran umat Islam sendirikerana tuntutan al-Quran dan sunnah

5. Jemaah yang memperjuankan Islam secara menyeluruh (Syumuliah) dan menjadikan Islam sebagai ad-deen

6. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar secara serentak

7. Jemaah yang membina akal pemikiran manusia serta yang mengarahkan penghayatan terhadap Islam.

8. Jemaah yang menjadikan ulama' sebagai pemimpin atau rujukan utama.

9. Jemaah yang terawal dan tertua (jemaah yang petama) di dalam satu-satu daulah, dan mengamalkan Islam secara menyeluruh dan sempurna serta meletakkan al-Quran sebagai perlembagaan.

10. Jemaah yang tidak memilih orang tertentu sahaja menjadi ahlinya dan bersifat universal. (Alamiyah)

11. Asas perjuangan tersebut ke arah penyempurnaan umat Islam.

12. Matlamat utma jemaah tersebut adalah untuk menubuhkan sebuah negara berasaskan pemerintahan Islam. (Khilafah Islamiyah)

13. Jemaah yang menyerahkan seluruh pergantungan dan ketaatan (wala') hanya kepada Allah SWT, walaupun tidak diterima oleh manusia atau makhluk lain.

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...